Goede doelen

Voor Elkaar Zwolle, Toegankelijk Zwolle en IntermeZZo, dat zijn de drie goede doelen die zijn gekoppeld aan de eenentwintigste editie van de Scania Halve Marathon Zwolle.

Traditiegetrouw kunnen de hardlopers tijdens de inschrijving er (geheel vrijblijvend) voor kiezen geld te doneren aan de goede doelen. Elk goed doel ontvangt van de organisatie tevens vijftig startbewijzen, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Voor Elkaar Zwolle

Voor Elkaar Zwolle loopt warm voor een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. Samen met een grote groep betrokken vrijwilligers helpt zij kwetsbare Zwollenaren bij geldzorgen, schulden en participeren in de stad.

In de komende jaren heeft de gemeente Zwolle de taak om ruim 300 statushouders in onze stad te huisvesten. Deze mensen verlieten huis en haard om naar een veiliger plek af te reizen. Ieder met hun eigen, vaak verschrikkelijke, verhalen en ervaringen. Voor Elkaar Zwolle wil deze mensen een fijn, veilig bestaan en een hoopvolle toekomst bieden. En daar is jouw financiële steun hard voor nodig. 

De stichting koppelt nieuwe Zwollenaren aan een maatje, een opgeleide vrijwilliger, die korte of langere tijd met ze optrekt. Deze helpt hen met de weg vinden in financiële zaken, ontmoeten, zorg en een (betaalde) baan. Met als doel dat deze mensen zelfredzaam worden en zo snel mogelijk waardig onderdeel uitmaken van onze samenleving. Kijk voor meer info op www.voorelkaarzwolle.nl/participatiemaatje

Toegankelijk Zwolle

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ambassadeurs van het VN Verdrag Handicap, samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving.
Een toegankelijke en inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent.
De ambassadeurs hebben kennis en ervaring opgedaan vanuit hun eigen praktijk en willen dit delen. Dit doen we door voorlichting te geven, te adviseren, openbare ruimte en (publieke) gebouwen of websites te schouwen en jaarlijkse activiteiten te organiseren.  Het liefst in samenwerking met anderen, omdat we samen-leven. 

Intermezzo 
IntermeZZo steunt mensen met kanker en hun naasten. 

Kanker zet je leven op de kop! In Zwolle is er IntermeZZo, het centrum voor leven met en na kanker. Speciaal voor mensen met kanker en hun naasten. Wij ondersteunen hen zodat ze na verloop van tijd zelf de draad van het leven met/na kanker beter kunnen oppakken.

Er zijn véél verschillende activiteiten op het gebied van: omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeten & relaties, en terugkeer in de samenleving. Jaarlijks telt het centrum ca 6.000 bezoeken, er werken 100 vrijwilligers en vrijwillige professionals. IntermeZZo is als ANBI-stichting voor de financiën grotendeels aangewezen op acties, sponsoring en giften.

Gasten kunnen vanaf dag één van het ziekteproces en ook daarna in onze gezellige huiskamer terecht voor een kop koffie of thee en een luisterend oor. De opgeleide gastvrouwen en – heren kunnen vertellen over het aanbod. Samen met de gast kijken zij wat bij degene past. In de huiskamer en bij activiteiten kunnen gasten elkaar informeel ontmoeten. Ook biedt IntermeZZo deskundige begeleidings- en nazorggesprekken. 

Alle aanbod bij IntermeZZo gaat om niet-vergoede zorg (door de zorgverzekeraar); vrijwilligers en professionals werken belangeloos. 

Voor kinderen die opgroeien in een gezin waar kanker speelt, is er KindermeZZo. Herkenning, erkenning en ontspanning staan centraal, pedagogisch geschoolde vrijwilligers begeleiden. Kijk voor meer info op intermezzo-zwolle.nl