Zeventiende editie: 10 juni 2017

Goede doelen

De organisatie van het grootste loopevenement van Zwolle heeft besloten om ook aan de zeventiende editie van de Scania Zwolse Halve Marathon drie goede doelen te koppelen. Zo kun jij tijdens de inschrijving voor de Scania Zwolse Halve Marathon of de Wavin 4 Engelse Mijlen er (geheel vrijblijvend) voor kiezen om geld te doneren aan De Toren, Hart voor Zwolle en de Havenbuurt van Het Zonnehuis. Elk goed doel ontvangt tevens vijftig startbewijzen, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.

De Toren
Kinderen moeten gezond en veilig hun talenten kunnen ontwikkelen, opgroeien en naar hun mogelijkheden meedoen in de samenleving. Voor de kinderen waar De Toren zich op richt is dat niet vanzelfsprekend. De Toren, een initiatief gestart door de ouders van Sven, biedt een ontwikkelplek aan jonge kinderen met een instroomleeftijd van 3 tot 9 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum. De kinderen hebben geen onderwijsplek (regulier of speciaal) of dreigen hier uit te vallen. Dit als gevolg van hun op de voorgrond staande autistische stoornis die hen belemmert te leren en ontwikkelen. Kijk voor meer info op www.autismehuis.nl/detoren.

Hart voor Zwolle
Hart voor Zwolle Stichting Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. De organisatie merkt dat veel jongeren het verlangen hebben om van betekenis te zijn voor anderen, maar het moeilijk vinden om dat verlangen om te zetten in daadwerkelijke hulp. Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen deze jongeren en kwetsbare Zwollenaren te dichten. De stichting inspireert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners en verbindt deze jongeren met mensen die zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. Zo zien vele jongeren inmiddels om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen. Kijk voor meer info op www.stichtinghartvoorzwolle.nl.

Havenbuurt van Het Zonnehuis
In de wijk Stadshagen staat zorg- en servicecentrum Het Zonnehuis. In Het Zonnehuis (tevens verpleeghuis) is de keuze gemaakt voor kleinschalig groepswonen of tijdelijk verblijf. Er zijn verschillende buurten met daar binnen herkenbare straten met elk hun eigen naam. Eén van die buurten is de Havenbuurt, waar veertig mensen met dementie wonen. Van deze groep mensen deed vroeger een groot gedeelte aan sport. Samen praten zij daar regelmatig nog met veel enthousiasme over. In dat kader wensen de medewerkers in de Havenbuurt een innovatief apparaat, een zogeheten Qwiek. Een prachtig apparaat, zodat de bewoners toch een kleine beweegactiviteit kan worden aangeboden. Kijk voor meer info op zgijv.nl/het-zonnehuis.